چاه فاضلاب چیست و چاه جذبی چگونه حفر میشود

در شهرهایی که فاقد سیستم انتقال فاضلاب شهری (اگو) هستند برای دفع فاضلاب ساختمان ها چاه جذبی فاضلاب حفر می شود

یک حلقه چاه فاضلاب شامل اجزاء زیر است:

میله چاه

انبار چاه

طوقه چاه

 

میله چاه

 

میله چاه استوانه‌ای است که طول این میله بر حسب زمینی که در آن چاه حفر می‌گردد متفاوت است

برای چاه آب قطر تقریبی آن ۹۰ سانتیمتر است

برای چاه فاضلاب هم قطری تقریبی ۷۰ سانتیمتر است

حفر میله باید تا رسیدن به رگه‌های آب‌کش خاک ادامه پیدا کند زیرا اگر حفر میله چاه مثلاً در رگه‌ای از خاک رس متوقف گردد

بعلت غیرقابل نفوذ بودن آن رگه چاه بسرعت پر شده و غیرقابل استفاده می‌گردد

رگه‌های ماسه که در آن قلوه‌سنگ‌های درشت داشته و فاقد مواد چسبنده باشد بهترین رگه آبکش می‌باشد

 

عمق میله چاه

 

عمق میله چاه نباید از ۱۲ متر کمتر باشد

البته بدون محاسبه ارتفاع انباره و در ساختمان‌های بلند و سنگین محل حفر چاه و عمق میله و امتداد کانال‌های انباره باید حتماً با نظر مهندس محاسب انجام شود

زیرا چنانچه عمق میله باندازه کافی نباشد ممکن است در موقع عبور کانال‌های انباره از زیر پی‌های نقطه‌ای در اثر قطع گردیدن تنش‌های پخش شده از پی که در اثر وزن ساختمان به وجود می‌آید پی‌ها نشستهای عمده و غیرقابل پیش‌بینی نموده و موجب تخریب ساختمان گردد.

 

حفر میله چاه

 

به آن قسمت از چاه که به طور عمودی نسبت به سطح زمینی که کنده می شود میله چاه می گویند

متراژ حفاری میله چاه بستگی به نوع جنس لایه های خاک مناطق مختلف تهران مکان حفاری و چند مورد دیگر می باشد

هنگام حفر میله باید کاملا به سمت پایین شاقولیی بوده و انحراف نداشته باشد

باید جای پا در جداره چاه پیش بینی شود تا بتوان وارد چاه شد و یا از آن خارج شد درصورت امکان بهتر است عمق میله چاه بین ۸ تا ۱۶ متر اختیار شود

البته نسبت به جنس زمین و ساختمان تا چاه هنگام ایجاد انبار در تحمل نیروهای وارده،مقاوم تر بوده و در صورت ریزش احتمالی خطر کمتری را ایجاد نماید

 

انبار چاه

 

در انتهای میله چاه تونل هایی به طرفین حفر می شود بصورت کله قند شکل تا تماس فاضلاب با بستر زمین افزایش یابد و آب بیشتری جذب شود

عمق انبار چاه بستگی به کاربری ساختمان و جمعیت آن آپارتمان دارد

مسیر حفر انبار چاه باید به گونه ای باشد که بیشترین تماس فاضلاب را با بستر شنی زیرین فراهم کند

در زمین های شیبدار، مسیر انبار عمود بر جهت شیب است مثلا اگر شیب زمین شمال به جنوب باشد، بهتر است انبار شرق به غرب حفر شود

 

طوقه چینی 

 

مطابق شکل بالا، در میله چاه، ۱ تا ۲ متر پایین تر از سطح زمین، لبه ای ایجاد می کنند و با اتکا به آنجا آجرچینی را بشکل مخروط شروع میکنند

این مخروط در نزدیکی سطح زمین به حدود ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر می رسد

طوقه چاه در تماس دائم با آب قرار دارد و ملات مورد استفاده در آن “ماسه و آهک” می باشد که در برابر آب مقاوم است

طوقه چینی باید با دقت فراوانی انجام شود، زیرا تاکنون موارد زیادی از ریزش آن به فوریتهای آتشنشانی گزارش شده است

 

محل حفرچاه 

ترجیحا محل حفر چاه باید در مناطق کم رفت و آمد ساختمان قرار داشته باشد

مانند زیر پله یا کنج پارکینگ. در صورتیکه این امکان فراهم نباشد، باید روی چاه با دال بتنی پوشانده شود

دال بتنی روی گلدان چاه قرار می گیرد و از ریزش آن جلوگیری می کند.

اگر خود مغنی تشخیص بدهد از همه گمانه زنی ها بهتر و مفیدتر خطر کمتری دارد

در صورتیکه خاک دیواره میله چاه ریزشی باشد از کَوَل برای کنترل ریزش آن استفاده می شود

 

در هر ساختمانی حداقل ۲ حلقه چاه فاضلاب حفر می شود

یکی برای فاضلاب سرویسهای بهداشتی و یکی برای فاضلاب آشپزخانه. این دو فاضلاب نباید به یک چاه ریخته شوند

در صورتیکه آب آشامیدنی ساختمان از آب چاه تامین می شود

باید بین چاه فاضلاب و چاه آب حداقل ۳۰ متر فاصله باشد تا آلودگی های فاضلاب به آب آشامیدنی منتقل نشود

 

هوا کش چاه 

 

هواکش چاه لوله ای است که امکان تخلیه هوا را از چاه ایجاد می کند

در غیاب هواکش چاه، فاضلاب به کندی به پایین می رود و گویی چاه گرفته باشد.

بعضا از لوله ناودانی پشت بام بعنوان لوله هواکش چاه استفاده می شود که اصولی نیست

زیرا در صورت بارندگی این لوله در حال انتقال آب به چاه است و هواکشی را بدرستی انجام نمی دهد.