طوقه چینی دهانه چاه

هدف کلی : ساختن طوقه چینی چاه با رعایت نکات ایمنی ، برای این کار دانستن موارد زیر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

  1. اصول ایمنی در ساختن طوقه چینی چاه
  2. شناخت ابزار و وسایل کار  موارد استفاده ی هر کدام 
  3. مصالح مورد استفاده در ساخت ملات  کاربرد آن ها
  4. اصول طوقه چینی

 

توانایی طوقه چینی

ساخت طوقه چینی چاه با رعایت نکات فنی

در ساخت طوقه چینی چاه باید کلیه نکات ایمنی رعایت شود

ابزار و وسایل کار باید کاملا شناسایی باشد و از ابزار مناسب و استاندارد استفاده شود

از مواد مورد استفاده در ساخت ملات مناسب  جهت طوقه چینی استفاده شود

اصول کلی طوقه چینی رعایت گردد

 

اینکه طوقه چینی باید در چه مکانهایی انجام شود

متداول ترین راه ساخت چاه آب و فاضلاب ساختمان را امتحان کند

میله چاه مناسب انتخاب شود

در تنظیم ارتفاع طوقه چینی دقت کامل شود