خدمات پیمانکاری ساختمان

پیمانکاری ساختمان را با پیاتیک انجام دهید، بهترین خدمات پیمانکاری ساختمان را ما انجام می دهیم

تخریب و خاکبرداری

انجام کلیه عملیات های تخریب و خاکبرداری ساختمان

طراحی و ساخت دکوراسیون

طراحی دکوراسیون داخلی و اجرای آن با دقیق ترین متدهای روز

پیمانکاری ساختمان

انجام کلیه کارهای ساختمانی اعم از ساخت و بازسازی