طراحی و اجرای کلیه خدمات آب و فاضلاب

حفاری چاه

حفاری چاه های فاضلاب با مهندسین و کارگران چاه کن مجرب و حرفه ای

لوله بازکنی

بازرسی و پیدا کردن لوله ها و محل مشکل، رفع گرفتگی لوله های ساختمان

تخلیه چاه

انجام کلیه خدمات تخلیه چاه با پرسنل مجرب و دستگاه های حرفه ای و بروز

نشت یابی

بررسی کلیه مسیرهای لوله های ساختمان و چاه به منظور نشت یابی

لایروبی چاه فاضلاب

لایروبی چاه های آب و فاضلاب و از بین بردن موانع و پاکسازی چاه ها

حفاری کانال فاضلاب

حفاری انواع کانال های آب و فاضلاب شخصی ، خصوصی و شهری

خدمات آب و فاضلاب

انجام کلیه خدمات آب و فاضلاب در تهران و سایر شهرستانها توسط پیاتیک

تعمیرات چاه

تعمیرات چاه های فاضلاب شامل محکم کاری و تحکیم چاه و مسیرهای منتهی بدان

لوله کشی

انجام کلیه خدمات لوله کشی ساختمان اعم از لوله کشی آب و فاضلاب